Vzpomínání a zapomínání

Vzpomínky a zapomínání - právě na DVD právě na DVD

Objednávkový formulář

Projekt "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", zaměřený na proměny zobrazování holocaustu a na možnosti objektivní reflexe jeho událostí prostřednictvím filmů animovaných, dokumentárních a hraných, natočených v různém časovém odstupu od konce druhé světové války, představil v uplynulých letech divákům v pěti středoevropských zemích téměř sto známých i méně známých filmů. Vyvrcholením projektu je vydání pětijazyčného DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ", obsahující trojici pozoruhodných snímků, oceněných v době svého vzniku na významných filmových festivalech.

Co spojuje hraný film PASAŽÉRKA (Polsko, 1963), animovaný APEL (Polsko, 1970) a dokumentární ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ (ČR, 2003), je právě motiv paměti, vzpomínání a zapomínání. Tato unikátní kolekce filmů, vydaných u nás poprvé na DVD, je sondou do dějin kinematografie, zrcadlící, jak se s postupem času proměňovaly vzpomínky na válku ve vědomí evropské společnosti. Pětijazyčné DVD s filmy v české, anglické, německé, polské a maďarské verzi obsahuje také nahrávky rozhovorů s filmovými tvůrci, dobové fotografie, plakáty, a tištěnou vzdělávací brožurku s texty předních odborníků na téma reflexe holokaustu v dějinách kinematografie, dostupnou také elektronicky na DVD-ROM v české i anglické verzi.

Vzdělávací pětijazyčné DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" bude slavnostně představeno veřejnosti dne 23. června 2009 ve 20.00 hodin v pražském archivním kině Ponrepo (Bartolomějská 11). A o den dříve 22. června 2009 v 18.00 hodin také ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea v Praze (Maislova 15). Spoluvydavateli DVD je Národní filmový archiv a společnost Dvanáct opic. DVD bude v prodeji v kině Ponrepo nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na www.vzpominky.12opic.cz/form/ za cenu 249Kč (nebo 289Kč se vzdělávací brožurou) od července 2009.

DVD/DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" obsahující hraný film PASAŽÉRKA, dokumentární ZLOPOVĚSTNÉ DÍTĚ a animovanou VZPOURU HRAČEK bylo připraveno k vydání již v roce 2007, ale pro nepřiměřené finanční požadavky jednoho z dědiců autorských práv k filmu VZPOURU HRAČEK vůči Národnímu filmovému archivu nemohlo být nakonec uvedeno do distribuce. Animovaný film Františka Sádka a Hermíny Týrlové byl proto nahrazen slavným snímkem APEL, historicky prvním polským animovaným filmem o holocaustu, který byl v anketě Society for Animation Studies a časopisu Variety zařazen mezi sto nejlepších animovaných filmů světa a oceněn například na festivalech v Oberhausenu nebo v Annecy.

Termín křestu DVD nebyl zvolen náhodně. 23. června 2009 totiž uplyne 65 let od inspekce Mezinárodního červeného kříže v terezínském ghettu, která akceptovala nacistickou fikci Terezína jako "šťastného města". Švýcarský zástupce delegace, Dr. Maurice Rossel, ve své zprávě uvedl, že jeho "úžas byl mimořádný, když v ghettu nalezl město, které žije téměř normálním životem." Rossel doplnil své vynikající hodnocení podmínek života v ghettu dokonce fotografiemi hrajících si dětí, z nichž většina posléze skončila v plynové komoře. Tato událost naznačuje, jak snadno lze zneužít obrazu k propagandě a zapomenout. Tím, jak se vzdalujeme od konce druhé světové války, odcházejí i poslední očití pamětníci oněch událostí a zkušenost holokaustu tak postupně ztrácí na své ostrosti a naléhavosti. To, co ji může oživit a připomenout mladým lidem jsou právě filmové obrazy, které ukazují, jak různě na ni s odstupem od konce války vzpomínáme.

Edukativní pětijazyčné kombinované DVD-Video /DVD-ROM "VZPOMÍNKY A ZAPOMÍNÁNÍ" je velmi vhodná školní pomůcka, která tyto proměny zachycuje a doplňuje odborným komentářem. Více informací na www.vzpominky.12opic.cz a www.nfa.cz.