Vzpomínání a zapomínání

Pražská filmová přehlídka

8.-10. května 2005 v kinech Světozor a Ponrepo, Praha

Pražská filmová přehlídka, soustředící se na proměny v zobrazování holocaustu a druhé světové války v dějinách kinematografie, by se měla stát pokusem o zachycení vzpomínek na tyto historické událostí ve vědomí evropské společnosti v průběhu uplynulých šedesáti let, a to napříč jednotlivými žánry (byly by uvedeny vedle sebe filmy publicistické, dokumentární, hrané, adaptace literárních děl i filmy animované).

Přehlídka, jež se uskuteční ve dnech 8.-10. května 2005 v pražských kinech Světozor a Ponrepo ku příležitosti výročí 60 let od konce druhé světové války a za účasti významných domácích i zahraničních filmových tvůrců, historiků i pamětníků, bude doprovozena také výstavkou Židovského muzea, věnovanou tématu "Jak učit o holocaustu" (vestibul kina Ponrepo).